Historie

I årene 1976 til 1982 tog Erik landbrugsuddannelsen på Gråsten landbrugsskole samtidig med at han arbejdede som fodermester på Egholm Gods og senere Bakkegården i Frederiksund.

1983 købte Erik som 24-årig gården Aarødgaard i fri handel. Der var ingen dyr på gården og der havde heller ikke været produktion på gården i 20 år. Efter renovering af staldbygningerne indkøbte Erik 40 jersey malkekøer og kvier, som blev opstaldet i bindestald.

1984 udvidede Erik besætningen til 60 malkekøer og 60 kvier og kalve (ungdyr) og der blev behov for at en ny foderlade, som blev bygget i 1985.

I 1995 byggede Erik en ungkreaturstald på Aarødgaard og flere dyr bliver indkøbt. Besætningen kommer nu op på 99 køer og lige så mange ungdyr.

I 2000 slog Erik og en landmandskollega, Niels, deres bedrifter sammen for at få en mere rationel drift og et bedre arbejdsflow. Sammen byggede de en ny stor løsdriftsstald på Aarødgaard og fik plads til 240 malkekøer og 240 ungdyr. Det var starten til mælkeproduktionsvirksomheden Freerslev Kotel I/S

I 2008 kom en ny spiller på banen på Freerslev Kotel idet Erik og Inge fandt sammen og blev gift i 2011. Hun havde fuldtidsarbejde på Københavns Universitet og overtog skole- og virksomhedsbesøgene samt hjalp til med det administrative arbejde.

2010 trak Niels sig ud af samarbejdet igen for at nyde sit otium. Kotellet er nu ikke længere et I/S men en enkeltmandsvirksomhed. Niels er stadig tilknyttet Freerslev Kotel som afløser og medhjælp i travle perioder. Kotellet forpagter fortsat Niels’ lade og jorde.

I 2012 besluttede Inge at blive fuldtids ”landmandskone” og varetager nu besøgstjenesten med besøg 4 dage om ugen. Hun tager sig også af meget af det administrative arbejde, der hører med til et drive et landbrug. Når der er pres på i stalden eller i marken hjælper hun også til med de praktiske opgaver i driften.

I 2017 beslutter vi at omlægge bedriften på gården ved at udfase mælkproduktionen og koncentrere os om fedekvægsproduktionen. Det bliver effektureret fuldt ud pr. 1 august. Samtidig starter vi omlægning af ca. vi 50 % af planteavlen til økologisk drift. Besøgstjenesten fortsætter som hidtil.

Copyright 2013 Freerslev Kotel