Historie

I årene 1976 til 1982 tog Erik landbrugsuddannelsen på Gråsten landbrugsskole samtidig med at han arbejdede som fodermester på Egholm Gods og senere Bakkegården i Frederiksund.

1983 købte Erik som 24-årig gården Aarødgaard i fri handel. Der var ingen dyr på gården og der havde heller ikke været hverken husdyrproduktion på gården i 20 år. Efter renovering af staldbygningerne indkøbte Erik 40 jersey malkekøer og kvier, som blev opstaldet i bindestald.

1984 udvidede Erik besætningen til 60 malkekøer og 60 kvier og kalve (ungdyr) og der blev behov for at en ny foderlade, som blev bygget i 1985.

I 1995 byggede Erik en ungkreaturstald på Aarødgaard og flere dyr bliver indkøbt. Besætningen kommer nu op på 99 køer og lige så mange ungdyr.

I 2000 slog Erik og en landmandskollega, Niels, deres bedrifter sammen for at få en mere rationel drift og et bedre arbejdsflow. Sammen byggede de en ny stor løsdriftsstald på Aarødgaard og fik plads til 240 malkekøer og 240 ungdyr. Det var starten til mælkeproduktionsvirksomheden Freerslev Kotel I/S

I 2008 kom en ny spiller på banen på Freerslev Kotel idet Erik og Inge fandt sammen og blev gift i 2011. Hun havde fuldtidsarbejde på Københavns Universitet og overtog skole- og virksomhedsbesøgene foruden at hun hjalp til med det administrative arbejde på landbruget.

2010 trak Niels sig ud af samarbejdet igen for at nyde sit otium. Kotellet er nu ikke længere et I/S men en enkeltmandsvirksomhed. Niels er stadig tilknyttet Freerslev Kotel som afløser og medhjælp i travle perioder. Kotellet forpagter fortsat Niels’ lade og jorde.

I 2012 besluttede Inge at blive fuldtids ”landmandskone” og varetager nu besøgstjenesten med besøg alle dage om ugen. Hun tager sig også af meget af det administrative arbejde, der hører med til et drive et landbrug. Når der er pres på i stalden eller i marken hjælper hun også til med de praktiske opgaver i driften.

I 2017 besluttede vi at omlægge bedriften på gården ved at udfase mælkeproduktionen og koncentrere os om fedekvægsproduktionen. Det bliver effektueret fuldt ud pr. 1 august, hvor vi også siger farvel til vores 4 ansatte. Samtidig starter omlægning af ca. vi 50 % af planteavlen til økologisk drift. Besøgstjenesten fortsætter som hidtil.

I 2018 har vi færdiggjort ombygningen af kalvestalden og har nu en fantastisk indendørs skolestue til undervisningen og vi kan i april måned åbne døren til vores nyindrettede gårdbutik, hvor vi sælger vores egne produkter. Butikken bliver godkendt af fødevarestyrelsen uden anmærkninger og vi kan glæde os over de mange kunder, der allerede har fundet vej til os. Når kunder kommer til gårdbutikken for at købe lækkert kvalitetskød, frisklagte æg eller hjemmelavet syltetøj er de velkomne til at gå ud i staldene og hilse på alle dyrene. Er tiden til det går vi gerne med og fortæller om gårdens drift.

2019 sætter vi et nyt skib i havet: Gårdmiddage! Vi ønsker at skabe fokus på den socialkulturelle værdi i at mødes med mennesker, man ikke kender og få en hyggelig aften i hinandens selskab. I den nye skolestue har vi plads til 42 middagsgæster. Vi laver maden (fra bunden) og vi tager opvasken. Tilmelding foregår via Facebook, pr telefon eller pr mail. Vi afholder en gårdmiddag pr måned (undtagen jul og sommer - og i høsten!) på skiftende ugedage. 

2020 blev hele verden påvirket af Coronapandemien. Her på gården blev skolebesøg, gårdmiddage og al mødeaktivitet i skolestuen lukket ned på ubestemt tid. Gårdbutikken kunne forblive åben ift de gældende coronarestriktioner ligesom det blev muligt at holde Åben Gård i en meget anderledes form med tidsbestilling, hyppig afspritning af alle overflader mellem hver bruger, opsætning af ekstra håndvaske, flasker med håndsprit opsat overalt og alle er iført mundbind. 

2021 er vi - ligesom alle andre - stadig påvirket af coronarestiktionerne. I marts måned fik Inge indopereret et helt nyt knæ og det tog nogle måneder før det blev funktionsdygtigt igen. Og så gik et gammelt ønske i opfyldelse: Vi fik opsat bistader ved gården. Honningen sælges i gårdbutikken. I den sidste halvdel af året kom der mange skoler på bondegårdsbesøg - ligesom vi introducerede on-line gårdbesøg for de skoleklasser, som af den ene eller anden grund ikke kunne komme ud til gården.

2022 fortsætter interessen for online undervisning.: efter en ½ times introduktion (ved skærmen) går Inge ud til dyrene i staldene udstyret med kamera og headset for at føre tilskuerne ind i dyrenes verden. Online besøget afsluttes med en spørgerunde, som læreren faciliterer. Interessen for deltagelse i gårdmiddagene er stigende ligesom vi har i år oplevet et rekord stor antal besøgende til vores Åben Gård arrangementer, hvilket glæder os rigtig meget.

Copyright 2018 Freerslev Kotel