Hvem er vi…?

FREERSLEV KOTEL

Vi hedder Erik og Inge og vi ejer Freerslev Kotel - Kotellet - kaldes vi lokalt. Erik er uddannet landmand og har altid arbejdet med planteavl og husdyrhold. Han varetager den daglige drift af gården. Inge er opvokset på et produktionslandbrug, men er uddannet indenfor grafik og HR.

Inge tager imod de mange skoleklasser, der hver uge kommer til gården for at lære om landbrug og dansk fødevareproduktion. Hun deltager også dagligt i gårdens drift og de mange forskellige administrative opgaver, der hører med til at drive landbrug. Alle vore 5 børn er nu voksne og flyttet hjemmefra. De er enten studerende eller har fuldtidsarbejde. Vi har også 6 børnebørn, som jævnligt kommer på besøg på gården.

I 33 år - fra 1984 til 2017 - har der været malkekøer på gården og vi har levet af mælkeproduktionen. Ved årsskiftet 2016/17 besluttede vi at udfase malkekøerne til fordel for kødkvæg. Omkostningerne til foder, lønninger og vedligeholdelse var steget meget over de sidste år uden at mælkepriserne tilnærmelsesvis var fulgt med. Malkekøerne blev solgt til et andet landbrug, hvor deres mælkeproduktion kunne fortsætte.  

Siden da har vi haft kødkvæg her på Kotellet. Lige nu har vi ca 240 stykker kødkvæg. 

DYRENE

Kødkvægene er af blandingsracen Dansk Blåhvid/Angus. Det giver nogle flotte og kødfulde dyr og de har et rigtig godt temperament. Om sommeren græsser dyrene på naturområder i lokalområdet og om vinteren går de i løsdriftsstalde med masser af plads og god komfort. Kalvene går sammen med deres mor de første 6 måneder. Herefter bliver de sat sammen i større flokke, hvor de får lejlighed til at finpudse deres sociale flok-kompetencer.
Køerne bliver fodret med en speciel ko-blanding (fuldfoder). Den som består af majsensilage, raps, og wraphø og halm. Der bliver også blandet affaldsgrønt (fra en lokal salatproducent), mask (fra et lokalt ølbryggeri) og frugt-og grøntaffald og daggammelt brød (fra en lokal dagligvarebutik). I alt blander vi 9 tons fuldfoder hver dag i vinterhalvåret. Om sommeren, når dyrene er på græs, får de specielle trug med vitaminer og mineraler og er der ikke mere næring i græsset får de supplerende foder i store såkaldte høhække. Kalvene opfostres af deres mødre og vi supplerer med kraftfoder, fra de er nogle uger gamle. De bliver fodret i såkaldte “kalveskjul” som er en indretning, hvor moderkøerne ikke kan nå kalvekraftfodret. Men kalvene kan smutte ind og spise og så suse ud igen.

Alle tyrene (undtagen avlstyrene) og nogle af kvierne og køerne bliver slagtet - vi slagter omkring 120 dyr pr. år. Dyrene slagtes, når de er ungkvæg – det vil sige mellem 14 og 16 måneder. De slagtes på et lokalt slagteri der kun ligger 10 km fra gården. Vi synes, at det er rart, at dyrene ikke bliver stresset af en lang transporttid inden de skal slagtes.

ANDRE DYR

Her er 13 gård katte, der holder gården fri for mus. De holder mest til udenfor, hvor de har forskellige kurve og kasser, som de sover i. De har alle navne og er meget tamme. Når der kommer gæster på gårdbesøg er her altid nogle katte at hilse på.
Rundt omkring på gården er der flere hønsehold med tværstribede, sorte, hvide og brune høns af blandet race. De lægger skønne æg, som sælges i vores gårdbutik. Hanerne sørger for rettidig vækning om morgenen og hønerne holder husholdningen og gårdbutikken forsynet med frisklagte æg.
Her bor også 4 kaniner: Hoki, Mimmi & Mumle og Seline og hver sommer har vi en eller flere høns med små kyllinger.  

AFGRØDER

Kotellet er selvforsynende med foder til dyrene. Vi har i alt 300 hektar marker til gården, og de 150 hektare heraf dyrkes økologisk. Vi benytter selvfølgelig sædskifte i markplanen, så jorden ikke bliver belastet af de samme afgrøder år efter år og ukrudtstrykket holdes naturligt nede. Erik laver langt det meste markarbejde selv og får hjælp fra en maskinstation, når der skal sås eller høstes.

Vi dyrker typisk 2 slags korn: hvede og byg, som bruges til både foder til vores egne dyr og sælges til foderstofforretningerne til brødmel og til ølproduktion. Halmen bruger vi både til køernes foder og til strøelse i staldene. Græsset bliver til hø, som presses til høwrap eller det bliver til græsensilage. Hø bruger vi både til foder af vores egne dyr og vi sælger til andre husdyrhold og heste. Raps bruges til udvinding af madlavningsolie til husholdning. Restproduktet fra olieproduktionen hedder rapskager. Det bruges til bl.a ko-foder, da det indeholder vigtige proteinstoffer. Majsplanterne høstes i september og bliver til ensilage. 

Formidling

Der kommer hvert år over tusinde skoleelever til gården på bondegårdsbesøg. Vi har indrettet et stort undervisningslokale i den ene længe, hvor Inge underviser om landbrug med alt hvad det indebærer med snak om husdyrhold, markbrug, biologi, økologisk/konventionel, dyrevelfærd og fødevareproduktion generelt. Skoleklasserne kommer fra hele Nordsjælland og mange af dem har valgt det udvidede undervisningsforløb, hvor de efter rundvisningen skal løse opgaver relevante for gårdens drift. Den efterfølgende fælles gennemgang giver rigtig mange gode snakke om landbrug som erhverv, arbejdsplads og som passion.

Vi har hver sommer i juli måned flere ÅBEN GÅRD-arrangementer, hvor vi inviterer til en sjov dag på landet med halmlegepladser, tegnestationer, gårdquiz, traktorture, guidede rundture i staldene og en meget velbesøgt gårdcafé, der bugner af hjemmelavede produkter.

Gården ligger tæt på København og vi får derfor også besøg af mange udenlandske gæster, der gerne vil opleve et produktionslandbrug på deres rejse til Danmark.

Gennem tiden har vi deltaget i mange forskellige arrangementer og events, hvor det handler om enten at formidle viden om dansk landbrug eller for at gøre fremstød for dansk fødevareproduktion. Vi har for eksempel stået med en malkeko på strøget i København og har en anden gang kærnet smør for publikum ved produktionsskole på Nørrebro. Koen Maren har deltaget i Mads Steffensens "alle mod en" - hvor deltagerne skulle gætte vægten på en ko.  Foodfestival i Kongens have er spændende og vi giver gerne en hånd med i Landbrug og Fødevares bod.  Til Kulturnatten i Hillerød i september har vi opstillet en bod, hvorfra vi serverer friskgrillede burgere og pølser  - selvfølgelig lavet af vort eget kød! Rundt omkring i det Nordsjællandske stiller vi op med vores "burgerbar" og forsyner gæster til festivaler, træf, fødselsdage og mange andre arrangementer.

Vi har gennem flere år deltaget i det landsdækkende ÅBENT LANDBRUG d. 3. søndag i september.

GÅRDBUTIK

Gårdbutikken åbnede vi i 2018. Vi har indrettet en gårdbutik og sælger nu kvalitetskød direkte fra gården. Kødet er vakuumpakket i mindre pakninger og opbevares på frost, idet vi har indset at der ikke er så mange, der har lyst eller oversked til stå med ½ ko der skal pakkes i fryseren af gangen.

Frisklagte æg og hjemmelavet syltetøj og saft er også at finde i gårdbutikken ligesom vi har honning indsamlet rundt om gården.

Der er fast åbent i gårdbutikken fredag, lørdag og søndag fra kl. 10-16. Om sommeren har vi åbent også på hverdage. Er vi hjemme er gårdbutikken også åben - blot husk at ringe i forvejen.  Alle kunder i butikken er meget velkomne til at kigge ud i staldene og hilse på alle gårdens dyr.

GÅRDMIDDAGE

Vi arrangerer gårdmiddage en gang om måneden. Idéen er at samle folk til hyggeligt samvær, så vi alle kan snakke med nogle mennesker vi (måske) ikke kender og slappe af med hjemmelavet mad og hyggeligt selskab. Alle er velkomne. Vi laver maden som oftest består af 2 retter - og vi tager opvasken. Middagen serverer vi sædvanligvis kl. 18:30 og gæsterne er velkomne til at ankomme lidt før for at nå ud for at hilse på dyrene ude på gården.

Tilmelding er nødvendig, da vi kun har plads til 42 personer. Invitation til gårdmiddag sendes primært ud i et nyhedsbrev. 

Datoerne for gårdmiddage er ikke fastlagt for hele året da vi ind imellem kan have for travlt med  dyrene eller markarbejde. Vi udsender et nyhedsbrev om måneden - i det fremgår det altid hvornår den næste gårdmiddage er. Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev kan du sende os en mail hvori du giver samtykke til at vi må sende det til dig  - eller benytte kontaktformularen. 

Økologi og EU

“Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”. Vores bedrift har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive nogle af bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal I Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været I stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god natur-pleje af arealerne.

 

Copyright 2018 Freerslev Kotel