Book et gårdbesøg

Vi er besøgsgård for Landbrug og Fødevarer. Det er gratis for elever i folkeskolen og studerende på ungdomsuddannelserne at komme på besøg hos os for at få en rundvisning på gården. I kan booke gårdbesøg alle ugens dage. På rundvisningen fortæller jeg om gårdens drift og I får rig lejlighed til at opleve dyrene i de forskellige stalde. I er velkomne til at spise jeres medbragte mad her hos os, hvor vi også kan snakke mere om jeres oplevelser ude blandt dyrene.En rundvisning tager ca 1 time - har I frokost med som I gerne vil spise inden hjemturen kan I gøre det i skolestuen

Har I lyst til at arbejde mere med landbrug - så læs afsnittet om UDVIDET UNDERVISNING....

Skoler

Er I en skoleklasse der ønsker at besøge et produktionslandbrug for at lære om hvordan hverdagen ser ud på på en gård med køer - så kan I booke et gårdbesøg hos os. 
Vi starter besøget med en introduktion inde i vores skolestue. Her snakker vi om hvad et landbrug egentlig er. I fortæller mig, hvad I gerne vil vide mere om og jeg vil også gerne høre hvad I skal bruge besøget til i jeres undervisning. Måske har I allerede lavet nogle spørgsmål til mig om landbrug?
Herefter går vi rundt i alle staldene og på markerne for at hilse på alle dyrene. Imens vi går rundt blandt dyrene fortæller jeg en masse om deres fodring og pasning og om hvad vi laver ude på markerne. 
Og det er altsammen er gratis for skoler!

Specialskoler

Vi har også mange besøg af klasser fra specialskoler, hvor der typisk er få elever og behov for en anden form for læring/oplevelse. Vi går rundt på gården og snakker om dyrene, kæler med dem, kigger på maskinerne og snakker landbrug. Vi kan vælge at bruge tid på at skubbe foder ind til dyrene, sidde i traktorerne eller tage en køretur ud i marken med ATV´en og dens passagervogn (husk at det skal aftales i forvejen så jeg kan have ATV´en klar).
Vi kan også fodre hønsene eller kaninerne og gå en tur i marken - alt efter hvad I synes der kan give eleverne den bedste oplevelse.
Vi aftaler på dagen præcist, hvad vi skal lave.
Ring evt til mig, hvis I har brug for flere detaljer.

Virksomheder & Andre

Vi modtager også bestillinger på besøg fra virksomheder, foreninger, andre interessegrupper og privatpersoner, som ønsker at få en rundvisning på et dansk landbrug. Et besøg kan være målet for jeres næste firmaudflugt, en del af et teambuilingsarrangement, besøg for udenlandske gæster eller familietur. Vi kan tillige tilbyde engelsksproget rundvisning.

En rundvisning varer 1½ time. Prisen er 1.900 kr. for op til 25 personer. Ved selskaber over 25 personer er prisen +50 kr. pr. ekstra person 

Ønsker I servering af kaffe/te og hjemmelavet kage i forbindelse med rundvisningen koster det +1.000 kr. Ved selskaber over 25 personer er prisen +40 kr. pr. ekstra person

Bemærk: alle ovenstående priser er eksklusiv moms

Udvidet undervisning for skoler

Efter rundvisningen får eleverne udleveret et opgaveark, som de skal løse ved frit at gå rundt på gården for at observere dyrene, foder, afgrøder mv. Opgavearkene er tilpasset de enkelte klassetrin. Mange af svarene kan findes rundt omkring på plancher og skilte og har også været indeholdt i den foregående rundvisning Efter aftalt tid mødes vi igen i skolestuen, hvor der serveres et glas saftevand og en lille snack. Herefter gennemgår vi opgaverne i fællesskab, hvor alle får mulighed for at byde ind og hvor alle bliver hørt og kan stille spørgsmål. Vi går i dybden med besvarelserne - og andre emner, der optager jer. Det kan være dyrevelfærd, økologi sammenlignet med konventionel drift, fødevaresikkerhed eller andet, der er aktuelt for lige netop jeres undervisningsforløb. 

"Det er min erfaring, at det giver et stort undervisningsmæssigt udbytte at tage et udvidet forløb i forbindelse med gårdbesøg, idet der bliver tid til fordybelse, refleksion og debat. Når børnene først har været på rundvisning og derefter kommer ud for at møde dyrene anden gang er de helt anderledes åbne og modtagelige for indtryk. Tilbagemeldingerne fra de skoler, der har benyttet tilbuddet, har været meget positive :o)"

Hvis I ønsker at benytte dette ekstratilbud koster det 34 kr. pr elev (dog minimum 500 kr.) Det skal bookes på forhånd. Vi tilpasser tidsforbruget ved den udvidede undervisning, så det passer med jeres rejseplan. Priserne er eksklusiv moms.

BOOKNING AF BESØG

Ønsker I at booke et skolebesøg skal I først ringe til Inge på 23 37 19 28 for at aftale dato for besøget. Da jeg modtager rigtig mange klasser på gårdbesøg er det ikke er altid, jeg kan imødekomme jeres ønsker – så hav altid en alternativ dato klar også. Når vi har aftalt et tidspunkt for jeres besøg skal det bookes inde på Landbrug og Fødevarers skoleportal:

BOOK ET SKOLEBESØG HER (link).

Ønsker I udvidet undervisning med opgaveløsning skal det angives nederst i bookingformularen i rubrikken med andre aftaler– gerne med angivelse af EAN nummer hvis I ønsker en elektronisk faktura.

Har I spørgsmål eller ønsker så ring til Inge på 23 37 19 28 – eller send en mail på inge@freerslevkotel.dk

Kotellets Gårdbesøg 
v. Inge Christoffersen Holding
Tlf.: 23 37 19 28
Roskildevej 207, DK 3330 Gørløse

CVR 34834652

Copyright 2018 Freerslev Kotel